با توجه به وجود محصولات بسیاری در بازار کشورمان با نام کاترپیلار که بعضا اکثرا تقلبی بوده و فقط نام کاترپیلار را یدک می کشند بر آن آمدیم که روشن های تشخیص کفش های اصل کاترپیلار یا کت را از انواع تقلبی آن برای شما مشتریان گرانقدر شرح دهیم. کفش های کاترپیلار که با نام […]

> View article